Alenia - Kineziologie a konstelace - Zln

Kontakt, objednávky

ing. Alena Cetkovská, +420 737 927 271, http://www.alenia.cz, alena@alenia.cz

Poradna

bří. Jaroňků 4079, 760 01 Zlín (zobrazit na mapě), podrobnější informace

Nejbližší akce, přednášky, kurzy

Konzultace a terapie online a po telefonu

Nad rámec osobních setkání vám ráda pomohu po Skypu, telefonu nebo WhatsAppu.

Je důležité v tuto dobu nepodlehnout strachu a panice. Strachu z nemoci, bolesti, smrti, konce… Strach vyvolává v těle stres, a ten velmi oslabuje imunitní systém a on pak nemá sílu odolávat viru. Vím, jak dokáže být tento strach paralyzující a jak dokáže ovládnout naši mysl.

Věřte, že na to nejste sami. Ráda vás provedu cestou k uzdravení, tak aby ve vás zavládl opět klid, radost a smíření. Každý máme v sobě léčivý zdroj, který ví, co dělat. Jde o to, se s ním znovu vědomě propojit a nechat ho konat svou práci.

Napište mi či zavolejte a domluvíme podrobnosti.

S láskou, úctou a pokorou

Alena
e-mail: alena@alenia.cz
tel. 737 927 271

11. a 18. 11. 2020 18:00 - 19:30 (2x středa)
Jak zvládnout strach
Online
Před pár dny jsem vyslovila otázku, čím bych mohla být v této době užitečná. Odpověď zněla: "Udělej něco na téma strachu, aby lidé uměli se svými strachy zacházet, zůstali v klidu, ve své vnitřní síle a lásce." Jak se mu postavit, jak jej zvládnout. Jak skrze něj probudit vlastní vnitřní zdroje. Strach znamená příležitost. Jsme-li připraveni o pocit jistoty, projevují se překvapivé možnosti mimořádného růstu, objevování a i naplnění.
Vypozorovala jsem, že díky tomu, čím momentálně procházíme, se vynořují i naše hluboké strachy. Strach z nemoci. Strach, abych někoho nenakazil, nenakazila. Strach o sebe, strach o ostatní. Strach z toho, kdo doopravdy jsem. Strach z lásky. Strach ze ztráty všech svých peněz či úspor, investic, jistot. Strach ze smrti. Zcela automaticky pak mohou přijít pocity úzkosti, záchvaty paniky, nutkavé chování, různé obsese a další formy dysfunkčního chování.
Když se nás zmocní strach, většina z nás nezná způsob, jak se mu postavit, nemá nástroje ani metody, jak jej zvládnou. Jak se odpoutat od strachu. Jedna věc je ho intelektuálně chápat, druhá věc je ho skutečně zvládnout.
Proto jsem pro vás vytvořila dvoudílný online kurz JAK ZVLÁDNOUT STRACH. V jeho první části se dozvíte, co to strach je, kdy a proč vzniká. Ukážu vám možnosti, jak ho zvládnout. Součástí kurzu je i meditace a naučím vás praktická cvičení. V průběhu kurzu bude i prostor pro vaše dotazy a vaše sdílení. Kurz proběhne ve dvou etapách, mezi nimiž budete mít prostor si vše vyzkoušet a v druhém našem online setkání se budete moci podělit o své zkušenosti, zeptat se na nejasnosti, které vám vyvstanou v průběhu vašeho procvičování. Můžeme se bavit o tom, co jste zažili, co se s vámi děje. Můžete mi dávat otázky, což má velkou výhodu oproti tomu udělat seminář v jednom kuse v rámci jednoho setkání. A podělím se s vámi o další nástroje, které vám pomůžou zvládnout váš strach.
Budete si více vědomi toho, kým jste, vědomi si své moci a síly. Nebude vás možné si podmanit a zotročit. Získáte větší vnitřní svobodu, klid, harmonii, lásku, zdraví, štěstí a bohatství nezávisle na tom, co se kolem vás děje. Lépe rozpoznáte, zda se jedná o vaši intuici či nikoli.
Cena je 570 Kč za obě části, 320 Kč za každou jednotlivou část. Přihlášky na telefonu +420 737 927 271 či prostřednictvím e-mailu.
Informace k platbě a k připojení dostanete po přihlášení na vaši mailovou adresu. Nepotřebujete k tomu mít nainstalovaný program, postačí internetový prohlížeč - buď aktuální verzi Chrome nebo aktuální verzi nového Microsoft Edge na jádře Chromium. Dostanete odkaz, na který se přihlásíte a ten vás pustí do čekárny.

12. 12. 2020 9 - 18 hodin (sobota)
Systemické konstelace (seminář)
Zlín
Systemické konstelace se zabývají řešením vztahů jako celku, je možné se podívat na jakýkoliv existující vztah jako např. partnerský vztah, vztahy s rodiči, vztah k penězům a majetku, vztah k sobě samému, ke svému vnitřnímu dítěti, vnitřní ženě, vnitřnímu muži, také např. vztah já a má sebeúcta, závislost, strach, smutek, nenávist, nemoc a mnoho dalších záležitostí týkajících se jakéhokoli vztahu v rámci daného systému.
Díky konstelacím máte možnost stát se více sami sebou, žít ve větší stabilitě, mít harmoničtější vztahy, být zdraví a šťastnější v životě.
Cena s nárokem na vlastní konstelaci při platbě do 30. 11. 2020 je 1 700 Kč, při pozdější platbě 1 850 Kč - plaťte na bankovní účet 86-2192930227/0100, VS číslo Vašeho mobilu/telefonu. Cena bez konstelace je 700 Kč.
Přihlášky na telefonu +420 737 927 271 či prostřednictvím e-mailu.
Přijďte prosím nejpozději v 8.40, abychom v 9 hodin mohli skutečně začít.

Cyklus KRUH ŽIVOTA (pro nové zájemce)

Vše v přírodě se vyvíjí v cyklech a tyto cykly se neustále opakují a pohybují se v kruh. Každá část kruhu je spojena s určitou energií, esencí. Např. ve východním směru se vše rodí, tvoří. Je spjat s novými začátky, je to i období našeho dětství. V přírodě začne na jaře vše pučet, rašit, zelenat se, aby v létě dosáhlo svého vrcholu a na podzim se v podobě padajícího listí připravovala příroda na klid a odpočinek. Stejně jako příroda, i my lidé procházíme těmito cykly.

Každých 14 dní se budeme v úterý setkávat a pracovat na svém sebe-rozvoji a žití v bytí Naučíte se pracovat s energiemi živlů a jednotlivých směrů, kdy každý z nich nám přináší určité poznání a esenci.

Záměrem tohoto cyklu je být více celiství a propojení. Objevit a uzdravit ty části, které mají nedostatek potenciálu nebo tu část, kde jste se zasekli a nemůžete se pohnout z místa. Např. z důvodu strachu a nejistoty. Cyklus je taky o tom, abyste si uvědomili své silné stránky a ty se naučili podporovat, rozvíjet a používat.

Několik otázek vztahujících se ke Kruhu života:
Je pro Tebe těžké udělat první krok?
Jak prožíváš změny ve svém životě?
Lpíš na svých názorech, postojích, způsobech chování?
Je pro Tebe těžké dotahovat věci do konce?
Jsi v životě úspěšný?
Umíš být v klidu nebo ti stále pracuje tvoje mysl?
Vidíš svůj život jasně?
Jak jste na tom s důvěrou a sebedůvěrou?
Máš zdravé tělo?

Je mnoho darů, které můžeme objevit v našem kruhu života. Kruh je praktickým nástrojem, který může pomoci pochopit, řídit a utvářet každodenní život a duchovní rozvoj, K tomu,, co je důvěrně známe, přidává kruh řád a hloubku, vytváří strukturu. Kruh nám ukazuje, co je přirozený vývoj. Učí nás jak se pohnout z jednoho místa do druhého. Při pohybu v kruhu se pohybujeme v prostoru a čase. Poznáním čtyř směrů porozumíte tomu, jak se různé fáze všech procesů vzájemně podporují a doplňují.

20. 10. 2019 (úterý)
3. 11. 2019 (úterý)
24. 11. 2019 (úterý)
8. 12. 2019 (úterý)

KRUH ŽIVOTA (pro nové zájemce) bude jednou za 14 dní. Začátek vždy v 17:00, do cca 19:30. Příspěvek za celý cyklus 2 400 Kč, za jednotlivá setkání je 700 Kč.
Je nutné se přihlásit předem na telefonu +420 737 927 271 či prostřednictvím e-mailu.

Veškeré akce se konají pouze při dostatečném zaplněnosti.

Mimo uvedené akce, přednášky a kurzy se můžeme domluvit i na osobních konzultacích.

Potřebujete-li blížší informace, zeptejte se.