Alenia - Kineziologie a konstelace - Zln

Kontakt, objednávky

ing. Alena Cetkovská, +420 737 927 271, http://www.alenia.cz, alena@alenia.cz

Poradna

bří. Jaroňků 4079, 760 01 Zlín (zobrazit na mapě), podrobnější informace

Nejbližší akce, přednášky, kurzy

Konzultace a terapie online a po telefonu

Nad rámec osobních setkání vám ráda pomohu po Skypu, telefonu nebo WhatsAppu.

Je důležité v tuto dobu nepodlehnout strachu a panice. Strachu z nemoci, bolesti, smrti, konce… Strach vyvolává v těle stres, a ten velmi oslabuje imunitní systém a on pak nemá sílu odolávat viru. Vím, jak dokáže být tento strach paralyzující a jak dokáže ovládnout naši mysl.

Věřte, že na to nejste sami. Ráda vás provedu cestou k uzdravení, tak aby ve vás zavládl opět klid, radost a smíření. Každý máme v sobě léčivý zdroj, který ví, co dělat. Jde o to, se s ním znovu vědomě propojit a nechat ho konat svou práci.

Napište mi či zavolejte a domluvíme podrobnosti.

S láskou, úctou a pokorou

Alena
e-mail: alena@alenia.cz
tel. 737 927 271

24. - 25. 10. 2020 (sobota - neděle)
Kurz léčení I
Zlín
V Kurzu léčení vám ráda předám to, co umím a znám.
Naučíte se techniky, které můžete využít v běžném vašem každodenním životě. Díky kineziologickému testu si můžete vytestovat, které potraviny jsou pro vás vhodné či nikoli, zda je vaše tělo v rovnováze či zda je ve stresu a jakým způsobem stres uvolníte. Pomůže vám i v případě vašeho váhání a obtížného rozhodování. Seznámíte se s principy fungování nervového systému, což vám pomůže porozumět svým projevům chování a emocí. Naučíte se, jak se dostat znovu do klidu a do rovnováhy. Dále se naučíte vnímat a cítit energie. Ukážu vám, jak s nimi pracovat tak, abyste je mohli bezpečně využívat, když vás nebo vaše blízké něco bolí.
Budete více ve svém středu, více uzemnění a zakotvení. Více ve spojení se sebou. Díky tomu se stanete více stabilnější, sebejistější a vědomější ve svém životě. Pomůže vám to i ve vašich vztazích a každodenním životě.
Cena při platbě do 15. 10. 2020 je 2 800 Kč, při pozdější platbě 2 950 Kč - plaťte na bankovní účet 86-2192930227/0100, VS číslo Vašeho mobilu/telefonu.
Přihlášky na telefonu +420 737 927 271 či prostřednictvím e-mailu.

7. 11. 2020 9 - 18 hodin (sobota)
Systemické konstelace (seminář)
Zlín
Systemické konstelace se zabývají řešením vztahů jako celku, je možné se podívat na jakýkoliv existující vztah jako např. partnerský vztah, vztahy s rodiči, vztah k penězům a majetku, vztah k sobě samému, ke svému vnitřnímu dítěti, vnitřní ženě, vnitřnímu muži, také např. vztah já a má sebeúcta, závislost, strach, smutek, nenávist, nemoc a mnoho dalších záležitostí týkajících se jakéhokoli vztahu v rámci daného systému.
Díky konstelacím máte možnost stát se více sami sebou, žít ve větší stabilitě, mít harmoničtější vztahy, být zdraví a šťastnější v životě.
Cena s nárokem na vlastní konstelaci při platbě do 30. 10. 2020 je 1 700 Kč, při pozdější platbě 1 850 Kč - plaťte na bankovní účet 86-2192930227/0100, VS číslo Vašeho mobilu/telefonu. Cena bez konstelace je 700 Kč.
Přihlášky na telefonu +420 737 927 271 či prostřednictvím e-mailu.
Přijďte prosím nejpozději v 8.40, abychom v 9 hodin mohli skutečně začít.

28. - 29. 11. 2020 (sobota - neděle)
Kurz léčení II
Zlín
Pokračování v tom, co jste se naučili v Kurzu léčení I. Prohlubování práce se zdroji, energiemi, nervovou soustavou, přidáme další techniky. Podmínkou je absolvování Kurzu léčení I.
Cena při platbě do 13. 11. 2020 je 3 800 Kč, při pozdější platbě 3 950 Kč - plaťte na bankovní účet 86-2192930227/0100, VS číslo Vašeho mobilu/telefonu.
Přihlášky na telefonu +420 737 927 271 či prostřednictvím e-mailu.

12. 12. 2020 9 - 18 hodin (sobota)
Systemické konstelace (seminář)
Zlín
Systemické konstelace se zabývají řešením vztahů jako celku, je možné se podívat na jakýkoliv existující vztah jako např. partnerský vztah, vztahy s rodiči, vztah k penězům a majetku, vztah k sobě samému, ke svému vnitřnímu dítěti, vnitřní ženě, vnitřnímu muži, také např. vztah já a má sebeúcta, závislost, strach, smutek, nenávist, nemoc a mnoho dalších záležitostí týkajících se jakéhokoli vztahu v rámci daného systému.
Díky konstelacím máte možnost stát se více sami sebou, žít ve větší stabilitě, mít harmoničtější vztahy, být zdraví a šťastnější v životě.
Cena s nárokem na vlastní konstelaci při platbě do 30. 11. 2020 je 1 700 Kč, při pozdější platbě 1 850 Kč - plaťte na bankovní účet 86-2192930227/0100, VS číslo Vašeho mobilu/telefonu. Cena bez konstelace je 700 Kč.
Přihlášky na telefonu +420 737 927 271 či prostřednictvím e-mailu.
Přijďte prosím nejpozději v 8.40, abychom v 9 hodin mohli skutečně začít.

Cyklus KRUH ŽIVOTA (pro nové zájemce)

Vše v přírodě se vyvíjí v cyklech a tyto cykly se neustále opakují a pohybují se v kruh. Každá část kruhu je spojena s určitou energií, esencí. Např. ve východním směru se vše rodí, tvoří. Je spjat s novými začátky, je to i období našeho dětství. V přírodě začne na jaře vše pučet, rašit, zelenat se, aby v létě dosáhlo svého vrcholu a na podzim se v podobě padajícího listí připravovala příroda na klid a odpočinek. Stejně jako příroda, i my lidé procházíme těmito cykly.

Každých 14 dní se budeme v úterý setkávat a pracovat na svém sebe-rozvoji a žití v bytí Naučíte se pracovat s energiemi živlů a jednotlivých směrů, kdy každý z nich nám přináší určité poznání a esenci.

Záměrem tohoto cyklu je být více celiství a propojení. Objevit a uzdravit ty části, které mají nedostatek potenciálu nebo tu část, kde jste se zasekli a nemůžete se pohnout z místa. Např. z důvodu strachu a nejistoty. Cyklus je taky o tom, abyste si uvědomili své silné stránky a ty se naučili podporovat, rozvíjet a používat.

Několik otázek vztahujících se ke Kruhu života:
Je pro Tebe těžké udělat první krok?
Jak prožíváš změny ve svém životě?
Lpíš na svých názorech, postojích, způsobech chování?
Je pro Tebe těžké dotahovat věci do konce?
Jsi v životě úspěšný?
Umíš být v klidu nebo ti stále pracuje tvoje mysl?
Vidíš svůj život jasně?
Jak jste na tom s důvěrou a sebedůvěrou?
Máš zdravé tělo?

Je mnoho darů, které můžeme objevit v našem kruhu života. Kruh je praktickým nástrojem, který může pomoci pochopit, řídit a utvářet každodenní život a duchovní rozvoj, K tomu,, co je důvěrně známe, přidává kruh řád a hloubku, vytváří strukturu. Kruh nám ukazuje, co je přirozený vývoj. Učí nás jak se pohnout z jednoho místa do druhého. Při pohybu v kruhu se pohybujeme v prostoru a čase. Poznáním čtyř směrů porozumíte tomu, jak se různé fáze všech procesů vzájemně podporují a doplňují.

20. 10. 2019 (úterý)
3. 11. 2019 (úterý)
24. 11. 2019 (úterý)
8. 12. 2019 (úterý)

KRUH ŽIVOTA (pro nové zájemce) bude jednou za 14 dní. Začátek vždy v 17:00, do cca 19:30. Příspěvek za celý cyklus 2 400 Kč, za jednotlivá setkání je 700 Kč.
Je nutné se přihlásit předem na telefonu +420 737 927 271 či prostřednictvím e-mailu.

Veškeré akce se konají pouze při dostatečném zaplněnosti.

Mimo uvedené akce, přednášky a kurzy se můžeme domluvit i na osobních konzultacích.

Potřebujete-li blížší informace, zeptejte se.